ტენის შთანთქმელი

ტენის შთანთქმელი მოქმედებს უფრო სწრაფად და ხანგრძლივი ეფექტი აქვს

ტენის შთანთქმელი მოქმედებს შთანთქმელი გრანულების მეშვეობით, ის უხმოა და მუშაობს ელექტრობის და ბატარეების გარეშე. მრგვალ ტენის შთანთქმელ გრანულებს უფრო დიდი ზედაპირი აქვთ, ვიდრე გავრცელებულ ფანტელებს. მრგვალი ფორმა ქმნის მეტ სივრცეს გრანულებს შორის, რომელიც საშუალებას აძლევს უფრო ტენიან ჰაერს გაიაროს გრანულებში.

ჩვენი კალათი შემუშავებული იყო მაქსიმალური კონტაქტისთვის ჰაერთან. ეს ხდის ტენის შთანთქმელს გაცილებით უფრო სწრაფს, ხანგრძლივად მომუშავეს და ის შთანთქავს 1,5 ჯერ უფრო მეტ ტენს ჰაერიდან, ვიდრე სხვა მსგავსი სისტემები.

HG ტენის შთანთქმელი არის უაღრესად მოსახერხებელი ავტომისაბმელისთვის, ნავისთვის, ფარდულისათვის, ასევე სარდაფისათვის, გარდერობისა და თქვენი სახლის სხვა ოთახებისათვის. 

ტენის შთანთქმელის ან სხვა სისტემების ადვილი შევსებისათვის ხუფიან ბოთლში მოთავსებულია ტენის შთანთქმელი გრანულები ნეიტრალური ან ლავანდის სურნელით.
38.19


გამოყენების წესი

1.      მოხსენით ხუფი გრანულების კალათს.

2.      თუ გრანულების კალათი გამოიყენება პირველად, ჩამოწიეთ ზედა ნაწილი ქვემოთ და ჩადეთ იგი კალათში.

3.      გადმოყარეთ ტენის შემცველი გრანულები კალათში.

4.      ხუფი კვლავ მოარგეთ კალათს და მოათავსეთ იგი ტენის შთანთქმელში.ტენის შთანთქმელი მოათავსეთ განკუთვნილ ადგილას. 

ტენიანობის დონიდან გამომდინარე ტენის შთანთქმელი 450 გრ შთანთქმელი გრანულების მეშვეობით მუშაობს 2-3 თვე დაახლოებით 40x3 მეტრის ფართობის სივრცეში. მოსახერხებელი ჭურჭლის მეშვეობით, დაგროვილი ტენის მოშორება სირთულეს აღარ წარმოადგენს. აღარ იქნება დაღვრილი სითხე და ლაქები! Hg გრანულიანი კალათი ორმაგი საფარით აგარიდებთ თქვენი ხელების გრანულებთან კონტაქტს. ყოველთვის დაიბანეთ ხელი!ამ პროდუქტთან ერთად ასევე ირჩევენ: