სწრაფი მიწოდება

ექსპრეს მიწოდება თბილისის ფარგლებში ხორციელდება შეკვეთიდან 3-4 საათში. ექსპრეს მიწოდების ღირებულებაა 20 ლარი.
200 ლარზე მეტი შენაძენის შემთხვევაში მიწოდება უფასოა


საკურიერო მიწოდება.

საკურიერო მომსახურება ხორციელდება 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში. თბილისის ფარგლებში საკურიერო მომსახურების ფასია 5 ლარი. რეგიონებში მიწოდება ხორციელდება ოპერატორთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე შეკვეთის გაფორმებამდე.
200 ლარზე მეტი შენაძენის შემთხვევაში მიწოდება უფასოა.


შეკვეთის წაღება საწყობიდა

შეკვეთის თავად წაღება შესაძლებელია კომპანიის საწყობიდან მისამართზე: ქ.თბილისი, ა.თვალჭრელიძის 2 (სამუშაო გრაფიკისა და ოფისის მისამართის ნახვა რუკაზე შესაძლებელია გრაფაში “კონტაქტი”).
შეკვეთის თავად წაღების და ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში გეძლევათ 5% ფასდაკლება შეკვეთის ჯამური თანხიდან.


გაყიდვის პირობები


მიმოხილვა

ეს ვებ-საიტი ეკუთვნის და იმართება HG Elite Georgia-ას მიერ. ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენს“ და „ჩვენი“, რომლებიც  გამოყენებულ იქნებიან საიტზე მიეკუთვნებიან HG Elite Georgia-ს. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ეთანხმებით ყველა მოცემულ პირობას, პოლიტიკას და შეტყობინებას,მოცემული ვებ-საიტი გთავაზობთ სრულ ინფორმაციას, ინსტრუმენტებს და მომსახურებას, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ საიტზე.

ჩვენ საიტზე შემოსვლის და/ან შეძენის დროს, თქვენ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს „სამსახურში“ და ეთანხმებით შეასრულოთ შემდეგი პირობები („მომსახურების გაწევის პირობები, „პირობები“), რაც შეიცავს დამატებით პირობებს და ზემოთ აღნიშნულ წესებს და/ან გიპერლინკზე მოცემულ წესებს. მოქმედი მომსახურების წესები ვრცელდება საიტის  ყველა მომხმარებელზე, და აგრეთვე მომხმარებლებზე, რომლებიც არიან : ბრაუზერები, მიმწოდებლები, კლიენტები, გამყიდველები და/ან კონტენტის ავტორები.

ვიდრე გააფორმებთ შეკვეთას, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხეთ მოცემული მომსახურების მიწოდების პირობები. წაკითვის შემდეგ თქვენ ეთანხმებით მომსახურეობის პირობების შესრულებას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით მოცემულ პირობებს, თქვენ არ გაქვთ წვდომა ვებ გვერდზე და არ შეგიძლიათ ისარგებლოთ რაიმე მომსახურეობით.  მომსახურეობის პირობები ითვლება შემოთავაზებით და მათი მიღება პირდაპირ იზღუდება მომსახურეობის პირობებით.

ნებისმიერი ახალი ფუნქციები ან ინსტრუმენტები, რომლებიც არის დამატებული მიმდინარე მაღაზიაში, აგრეთვე ექვემდებარება მო0მსახურეობის წესებს. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს იხილოთ უახლესი მომსახურეობის გაწევის პირობები ამ გვერძე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევასწოროთ ან შევცვალოთ მომსახურეობის გაწევის პირობების ნებისმიერი ნაწილი და გამოვაქვეყნოთ სიახლეები და/ან შესწორებები ამ საიტზე. თქვენ ვალდებულნი ბრძანდებით პერიოდულად შეამოწმოთ ეს გვერდი, რომ გაეცნოთ რაიმე ცვლილებებს ან სიახლეებს. თქვენს მიერ შემდგომი ამ საიტის გამოყენება ან ვებ გვერდზე წვდომა, ნებისმიერი ცვლილებების გამოქვეყნების შემდგომ, ნიშნავს ამ ცვლილებების მიღებას.

პირობები და დებულება

მუხლი 1. გამოყენების სფერო

1.1    ეს სტანდარტული გაყიდვების პირობები, სამომავლოთ სტანდარტული პირობები, ვრცელდება HG Elite Georgia ყველა შეკვეთაზე და გამორიცხავს ნებისმიერ დანარჩენ სტანდარტულ პირობას.

1.2    HG Elite Georgia-ს ვებ გვერდზე შეკვეთის დროს, თქვენ ეთანხმებით ამ სტანდარტულ დებულებას და პირობებს.

1.3    ამ სტანდარტული დებულებიდან და პირობებიდან გადახვევა შესაძლებებლია მხოლოდ წერილობით ფორმაში. ამ შემთხვევაში ყველა დანარჩენი სტანდარტული დებულება და პირობა რჩება ძალაში.

1.4    ყველა უფლება და პრივილეგია, რომელიც არის მითითებული ამ სტანდარტულ დებულებაში და პირობებში HG Elite Georgia-ს სასარგებლოდ, ასევე ვრცელდება ნებისმიერი შუამავლისა თუ მესამე მხარისათვის, რომლებიც შესაძლოა HG Elite Georgia- მ შეიყვანა.

1.5    ამ მომსახურების პირობებზე შეთანხმდით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სრულწლოვანი  და თანხმობას იძლევით რომელიმე თქვენს უმცირეს დამოკიდებულ პირზე ამ საიტისდ გამოყენებაზე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან უნებართვო მიზნებისათვის, ხოლო მომსახურების გამოყენებისას თქვენ არ შეგიძლიათ დაარღვიოთ თქვენი იურისდიქციის ნებისმიერი კანონი (მათ შორის, კანონი საავტორო უფლებების შესახებ).თქვენ არ უნდა გადაიტანოთ ვირუსები ან რაიმე დესტრუქციული კოდი.რომელიმე პირობის დარღვევა  გამოიწვევს თქვენი მომსახურების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.

მუხლი2.  დებულება/შეთანხმება

2.1 HG ELITE GEORGIA-ს აქვს უფლება შეცვალოს ფასები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს აუცილებელია კანონმდებლობის  ან სხვა  მოთხოვნების საფუძველზე.

2.2 HG Elite Georgia– ს ყველა შეთავაზება არის ვალდებულების გარეშე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. ამ საიტზე განთავსებული მასალები მოცემულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვის და არ უნდა იქნეს გამოყენებული ან გამოყენებული იქნას როგორც გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთი საფუძველი პირველადი, უფრო ზუსტი, უფრო სრულყოფილი ან დროული ინფორმაციის მისაღებად.თქვენ ეყრდნობით ამ საიტზე განთავსებულ მასალებს თქვენივე რისკის ქვეშ.

2.3 თუ შეთავაზებას ელექტრონულად მიიღებთ, HG ELITE GEORGIA დაუყოვნებლივ მოგაწვდით თქვენი შეთავაზების მიღების ელექტრონულ დადასტურებას.

2.4 HG Elite Georgia- ს უფლება აქვს უარი თქვას შეკვეთაზე და მიუთითოს უარის მიზეზი ან გამოიყენოს მიწოდების განსაკუთრებული პირობები.

2.5 HG Elite Georgia- ს უფლება აქვს გამოიყენოს მესამე მხარეები თქვენი შეკვეთის  შესრულებისას. ამასთან, HG ELITE GEORGIA არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი შეფერხებაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს მიწოდების დროს სატრანსპორტო კომპანიების მიერ, რომლებიც მონაწილეობდნენ HG Elite Georgia- ში.

2.6  თქვენ გაქვთ უფლება შეწყვიტოთ ხელშეკრულება შეკვეთის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამისათვის შეგიძლიათ წერილი გამოგზავნოთ  ელ.ფოსტაზე info@hg-elite.ge.

2.7 HG Elite Georgia– ს ნებისმიერი სხვა უფლებების შელახვის გარეშე, ფორს-მაჟორულ სიტუაციაშ უფლება აქვს შეაჩეროს თქვენი შეკვეთის შესრულება ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება სასამართლოს ჩარევის გარეშე, წერილობითი შეტყობინების მეშვეობით. ფორსმაჟორული გარემოებები გულისხმობს HG Elite Georgia- ს კონტროლის მიღმა არსებულ ნებისმიერ გარემოებას, რაც ხელს უშლის HG Elite Georgia– ს  თქვენს მიერ ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებას, მთლიანად ან ნაწილობრივ. ასეთი გარემოებები მოიცავს გაფიცვას, ხანძრებს, გაუმართავ ფუნქციებს, შეჩერებას, გვიან მიწოდებას ან მომწოდებლების ან სხვა მესამე პირების მხრიდან მათ ნაკლებობას. ფორსმაჟორი ასევე ეხება სატელეკომუნიკაციო ან სხვა ქსელში, კავშირს ან სხვა საკომუნიკაციო სისტემებს ან / და ნებისმიერ დროს ვებსაიტის მიუწვდომლობას.

მუხლი3. ფასები და გადახდა

3.1 გასაყიდ ნივთებზე მითითებული ფასები მოცემულია ლარში, დღგ-ს ჩათვლით, გატარებისა და ადგილზე მიტანის გარდა.

3.2 შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ ერთი გადახდის მეთოდი, რომელიც შეკვეთის პროცესშია შესაძლებელი. შემდგომი გადახდა, შეკვეთა ან სხვა პირობები შეიძლება დაწესდეს თქვენს შეკვეთაზე. საბანკო გადარიცხვის ან გირაოს გადარიცხვის შემთხვევაში, გადახდის თარიღი არის HG Elite Georgia- ის საბანკო ანგარიშზე ან გირაოს ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის თარიღად.

მუხლი 4. სხვადასხვა

4.1 თქვენ არ შეგიძლიათ მიიღოთ რაიმე უფლებები,  რადგან HG Elite Georgia შეიძლება იყოს მოქნილი ამ სტანდარტული პირობების გამოყენებაში.

4.2 თქვენ უნდა სცეთ პატივი HG Elite Georgia- ს ნებისმიერ ინტელექტუალურ და საწარმოო საკუთრების უფლებებს, რომლებიც მოწოდებულია ამ კომპანიის მიერ სრულად და უპირობოდ.

მუხლი 5. მოქმედი კანონი და კომპეტენტური სასამართლო

5.1 ეს სტანდარტული პირობები, ისევე როგორც ნებისმიერი უფლებები, მოვალეობები, შეთავაზებები, ბრძანებები და შეთანხმებები, რომლებიც მოიცავს ამ სტანდარტული პირობებით, რეგულირდება ექსკლუზიურად საქართველოს კანონმდებლობით.

5.2  მხარეებს შორის ნებისმიერი დავა განიხილება მხოლოდ საქართველოს კომპეტენტურ სასამართლოში.